Sektör Hakkında

Avrupa'da Doğrudan Satış

Doğrudan Satış, Avrupa’nın en büyük bağımsız iş fırsatı sağlayıcısıdır. Doğrudan Satış, mağazasız perakende ticaret ile Avrupa’da büyük ve gelişen bir sektördür.

Doğrudan satış hacmi son beş yıldır, sabit bir büyüme göstermiştir. Doğrudan satış hacmi son beş yıldır, sabit bir büyüme göstermiştir. 2014 yılı sonu itibari ile Avrupa Doğrudan Satış Sektörü, geçen yıla oranla %4,4 büyüyerek 32,6 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaştı. Avrupa’daki toplam doğrudan satıcı sayısı ise 14 milyona yükselmiştir.*

Doğrudan Satış Sektörü bugün birçok kişiye kendi işini yaparak, ekonomik bağımsızlığını kazanma ve sosyalleşme olanağı vermektedir. Her geçen gün sektörün daha fazla kişi tarafından tanınması, milyonlarca müşterinin alışveriş yöntemi olarak doğrudan satış yöntemini tercih etmesine ve Doğrudan Satış Sektörünün büyümesine neden olmaktadır.

Tüketiciler ürünler hakkında detaylı bilgiye sahip olan bağımsız satış temsilcileri ile birebir kişisel ilişki kurarak alışveriş yapmaktan zevk almakta ve diğer alışveriş yöntemlerinde kolay kolay rastlanamayacak servis ve kaliteli ürün alternatifine doğrudan satış yöntemi ile sahip olabilmektedirler.

*WFDSA 2015 Yıllık Raporu

Dünya'da Doğrudan Satış

1978 yılında kurulan Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu (WFDSA), küresel olarak Doğrudan Satış Endüstrisini, Ulusal Doğrudan Satış Dernekleri (DSD) kanalıyla gönüllü bir sivil toplum örgütü olarak temsil etmektedir. BBu üyelik kapsamında 60’tan fazla ulusal DSD temsil edilmekte ve 2014 yılında dünya çapında yaklaşık 100 milyon bağımsız satış temsilcisi tarafından, 182 milyar Amerikan Dolarından fazla perakende satışın gerçekleştiği tahmin edilmektedir.*

Dünya Federasyonu ve onun Ulusal DSD’leri her zaman için pazarda etik Doğrudan Satış İlkeleri’nin gerekliliğini anlamış ve WFDSA, tüm Ulusal Doğrudan Satış Derneklerinin kabul ettiği ve ulusal ilkeleri olarak uyguladıkları Doğrudan Satış’ın Küresel Davranış İlkelerini oluşturmuştur. Tüm Doğrudan Satış Şirketleri, Doğrudan Satış Derneği üyeliği şartı olarak bu davranış ilkelerine uymayı kabul ederler.

*WFDSA 2015 Satış Raporu